Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
4Ö ÖRONDEN DER.'
vrijen val der ligchamen, heeft op dezelfde wijze
plaats wanneer een ligchaam afrolt langs eene
fchuinte of helling: alhoewel met minder fnel-
heid, doordien de wrijving der helling en de druk-
king der zwaartekracht tegen hetzelve j het in des-
zelfs voortgang vertraagt.,
S' 23-
Indien er geene lucht was, v^elke de vallende
ligchamen in derzelver val verhinderde, dan zouden
alle ligchamen even (nel vallen, en eene veêr en
een ftuk lood, zouden te gelijker tijd van eene
zekere hoogte afkomende, op denzelfden tijd
beneden zijn.
( Preef met het vallen van ccn dukaat ;cn veer
in het luchtledige.)
§. 24.
Daar onze Aardbol niet geheel kogelrond, maar
aan de polen eenigzins gepiat of ingedrukt is;
zoo zijn de ligchamen op deszelfs oppervlakte, aan
de puien nader bij het middelpunt der Aarde
(waarin de kracht van aantrekking zich veree-
nigt> dan onder de Evennachtslijn, en daarom
moet bij de polen de zwaartekracht fterker wer-
ken dan onder de Linie; vandaar ook, dat de
ligchamen bij de polen iets fneller vallen dan bij
de Evennachtslijn; zoo heeft men gevonden, dat
een ligchaam in Lapland, bij de Noordpool, in de
eer(te liikonde van eene hoogte viel van isjV/ö'
Franfche voeten, terwijl in Peru bij de Linie,
het ligchaam in- de eerfle fekonde flechts iStIsIb
zulke voeten afliep.
§. 25.
Wij zeiden C ca.) dat de wet der vallende
ligchamen dezelfde was, of zij vrijelijk nederdaal-
den dan^of zij langs hellingen ah-oldeaj dat alleen
de