Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 GRONDEN BER
3. Alle werkÏBg is gelijk aan hare tegenwer-
king, zoodat er geene werking is, of zij
moet eenen gelijken tegenftand hebken, waar-
tegen dezelve werkt.
$. 17.
Wanneer nu een ligchaam vrij beweegt, en in
de lueht voortgaat, zoo ais een voortgeworpen
bal, dan moet men hetzelve in de hand reeds
die fnelheid en die rigting gegeven hebben, waar-
mede het, de hahd losgelaten zijnde, van zelf
voortgaat.
§. 18.
Een in de lucht voortgeworpen bal, zoude
met dezelfde fnelheid en in dezelfde rigting waar-
in hij geworpen is, in de eeuwigheid voort-
gaan , zoo hij niet door de zwaartekracht naar
de aarde getrokken en door de tegenftandbièding
der lucht tegengewerkt werd.
De regtftandige yal en afdaling langs eene helling,
J9.
Wanneer een bal lijnregt in de hoogte gewor-
pen wordt, loopt dezelve juist tegen de trekking
van de zwaartekracht in, en zal door deze oor-
zaak, van oogenbliktot oogenblik, in fnelheid moe-
ten verminderen, totdat hij eindelijk, voor een enkel
oogenblik, geheel in rust komt; dan, geene on-
derfteuning in de lucht hebbende, en de fnelheid
des worps uitgewerkt z'iinde, moet hij de gedu-
rige werking der zwaartekracht gaan volgen, en
langs dezelfde lijn, weder naar beneden dalen,
met eene fnelheid, die van tijd tot tijd vermeer-
dert, naar mate de bal de aarde nadert.
S' 20.
De toenemMide fnelheid bij den val der ligclia.
dicj] ,