Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNDE. ji(3
S. I3.
ne fnelheid, waarmede een ligchaam bewogea
wordt, kan zijn gelijk en ongelijk. Gelijk noemt
men hanr, wanneer zij altijd dezelfde blijft, dat
is. noch harder noch zachter voortgaat. On-
gelijk wanneer het dan eens hard, dan eens; zacht
voortgaat.
S« 14«
Warneer de fnelheden gelijk blijven, noemt
itien de beweging gelijkmatig, en wanneer zïj
oi.'gelijk zijn engelijkmatig.
De beweging is verfnellendc, wanneer de fnel-
heid gedurig toeneemt, en vertragende, wanneer
zij gedurig afneemt.
De vrije beweging der ligchamen,
s. 16.
De wetten, naar dewelke de ligchamen zich be-
wegen, zijn door newton tot de volgende gebragt:
1. Een ligchaam eens in rust zijnde, kan zich,
uit zich zelf, niet bewegen, maar er moet
altijd eene andere oorzaak ef kracht komen ,
die het in beweging brengt; dan indien een
ligchaam eens in beweging is gezet, zal
het ook altijd voertgaan met eene zelfde
fnelheid en in dezelfde lijn of rigting, en
niet tot rust komen, voor en aleer het
door eene andere oorzaak daartoe wordt
gebragt.
3. Alle verandering van beweging eens lig.
chaams is altijd evenredig aan de uitgedruk-
te kracht, waardoor het bewogen wordt;
en de beweging gefchiedt altijd in de regte
lijn, langs welke de kracht werkt,