Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
4a GRONDEN DER
meni^vuldiging van de mssfa of het gemgt van
een ligchaam mît de fnelhcid^ waarmede het be-
wogen wordt of zou moeten bewogen worden.
ïi.
Door masfa verdaan wij de hoeveelheid flofFe,
welke een ligchaam bevat, en daar deze hoe-
veelheid flofFe ook het gewigt uitmaakt, kan men
masfa en gewigt als boven voor hetzelfde aan-
ïiemen.
s. 12.
Wanneer een ligchaam bewogen wordt tegen
een ander ligchaam aan, waarin het dringen kan,
totdat deszelfs beweging vernietigd is, dan zegt
men is de maat of uitwerking der kracht gelijk
aan de masfa, vermenigvuldigd met het vierkant
der fnelheid (*>
S- 13-
(*) Men moet dit fierJcant der fnelheid met eigenlijk
iferjiaan; het is en blijft altijd waar-, dat de beweeg-^
l'racht is de enkele fnelheid vermenigvuldigd met de mo^-
/a: maar wanneer een bewogen ligchaam loopt tegen
een ander ligchaam j waarin het dringt totdat het des-
zelfs beweging verloreïv heeft % dan komt bg de fnelheid
nog de t^d in aanmerking y en het is dus in dit geval
gelijk de masfa vermenigvuldigd met de fnelheid en den tijd
of met het vierkant der fnelheid: want vooronderjield > dat
Heintje en Jantje loopen: zoodanig dat Heintje eene mijl
wegs aflegt in één uur tijds ^ en Jantje vier mijlen wegs
in twee uren: dan is het nitwerkfel van Jantjes loop
zeker viermaal grooter dan dat van Heintjes loop: doch
men kan toch niet zeggen dat Jantje viermaal meer
kracht geoejend heeft dan Heintje; neen! want dan zon
h^ in één uur vier mijlen moeten afgelegd hebben: zijne
kracht is dus flechts het dubbel van Heintje: maar het
uitwerk fel is vierdubbel of kwadraat van tweemaal meer
fnelheid.