Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde. 41
Eene ruimte, waarin het zich bewegen kan.
Eenen tijd, welke er gedurende de beweging,
hoe gering en onmerkbaar ook fomtijds, ver-
loopen moet, en
Xitfnelheid, waarmede het zich beweegt; waarbij
nog komt, de oorzaak en het uitwerkfel
van de beweging, dat is de kracht, waar-
mede het h'gchaam bewogen wordt.
6.
De ruimte, in eenen Natuurkundigen zin, is de
niet aaneenligging van twee of meer zaken, of
het tusfchenvak, hetwelk de ligchamen van el-
kander fcheidt. De ruimte, wélke bewegende lig-
chamen doorloopen, noemt men midden*
§• 7.
De tijd is eene gedurige opvolging van zaken,
S. '
Snelheid is de voortgang van een ligchaam,
en wordt bepaald wanneer men de doorgeloopene
ruimte met den t^'d vergelijkt, zoodat men zeg-
gen kan, dat de ruimte en de fnelheid den tijd
uitmaken , dat is , de doorgeloopene ruimten even-
redig zijn aan de fnelheden, vermenigvuldigd met
den tijd. R = T x S.
s- 9.
Kracht is hetgene aan een ligchaam beweging
geeft of hetzelve ontneemt, dat is, de uitweridng
die een bewogen ligchaam oefent, wanneer het
met zekere fnelheid tegen een ander geworpen,
of op hetzelve gedrukt wordt.
10.
Dize. kracht, gtmtcnWik boveegkracht genoemd,
hangt alleen af van de matfa en fnelhdd van het
ligchaam, dat bewogen wordt, cn is dus evenredig
aan de htevcelheid van beweging, dat is, aan de ver-
C 5 oe-