Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
CR.ONDBN DER
98.
De Planeten en manen zijn, blijkens de waar»
nemingen, ronde, bolvormige ligchamen, op zich
zelve duister, ontvangende al haar licht en glans
van de Zon, die haar allen, uit het midden van
het Planeetftelfel, aanhoudend befchijnt, en daar-
door verlicht en verwarmt.
De grootten, afftanden en omloopstijden zijn
als volgt:
Zon , • .
Merciirius
Venus . .
De Aarde
Mars« . •
Cefes . .
Pallas . ,
Juno • . •
Vesta , .
Jupiter .
Saturnus .
U raniis .
Onze Maan
Grootten j
de Aarde op
X gelteld.
1*448*000
tI

I
rl
rf
z
»
TÎÏÏ
1474
io3o
L83
Afitanden van
de Zon, dieu der
Aarde op 10
gefield.
oratr.
4 deelen,
7 -
l5 a i6dn.
26-
26-
26-
26-
52 -
• 95 a f)6 dn.
•191 deden.
Omloopstijden
om de Zon iu
jaren cn dagen»
Jaren, Dagen,
orotr. 88«
--224.
- 1 of5C5.
— 1 cn 321.
- 4 — 218.
-- 4—218.
- 4 — 127.
- ïl — 5i5.
- 29 — 167.
- 84 — 8,
looptomdö Aar-,
de in 27^ dag.
Men merkt bij deze afftanden op, dat, als men
bij den affland van de Zon tot Mercurius drie telt,
men dien van Venus krijgt; tweemaal drie daarby
tellende, dien van de Aarde; viermaal drie er bij tel-
lende, dien van Mars; achtmaal drie, dien van de vol-
gende, enz.; wanneer dit niet naauwkeurig uitkomt,
is de reden daarvan gelegen in het getal van vier
voor den affland van Mercurius, hetwelk, naauw-
keurig berekend, geen rond getal vaa vier uic- ^
maakt.
S- 99«