Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 GRONDEN DER
de, in de regter- holligheid, alweder met nieuw
voedfel vermengd, terugkomt. De buisjes, wilke
het bloed van het hart afvoeren, in duizende kleine
vaatjes, door het geheele ligchaam henen, noemt
men flagaderen, en die, welke het weder naar hit
hart terug leiden, aderen.
$. 9a.
Behalve de ligchamen welke zich, naar onze
verdeeling, in de drie rijken der Natuur bevin-
den, zijn er nog andere, zeer merkwaardige,
die al onze opmerking en bewondering verdie-
nen , te weten, die, welke zich op eenen helderen
nacht aan den Sterrenhemel vertoonen of van
tijd tot tijd aan denzelven verfchijnen.
93-
De Sterrenhemel, welke zich aan ons oog ver-
toont als een azuur gewelf, waaraan duizende licht-
jes tintelen, is eene eindelooze ruimte, waarin de
zon, de maan en de fterren zweven, op, voor
ons begrip, oneindige afftanden voor en achter
elkander en van verbazende grootten.
$. 94.
De fterren onderfcheidt men in:
Vaste fterren.
Planeten en
Kometen of ftaartfterren,
waarvan de vaste fterren en planeten zich altijd,
doch de kometen flecht nu en dan, vertoonen.
S- 95.
Vaste flerren, zijn de meeste, die wij zien,
en dus genaamd, omdat zij altijd, ten aanzien
van elkander, op dezelfde plaats blijven, en om-
dat tij ook het licht, waarmede zij glinfleren,
uit zich zelve hebben, en vandaar fchijnen Zon-
nen te zijn, even als onze Zon, die alleen groo-
ter