Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKVNDE.

bra'^d • of zwnrtliout ( * Onze veen - of
lUrfjirond ( belhaüde in eigenlijk digt op el-
kander (tepakte en met aanihirs min of meer
doortrokkene planten, als: mos- en giaS'
foorten, heide en dergelijke, hoewel de^lve
door fommigen niet ondpr de mineralen ge-
rekend wordt 1 etï eindeTiik lleenkolen, uit
hour, dat verflecnd is, afkomllig: wijders
ten
3. Potlood, Cgraphor> en
4. De diamant, welke in fterk vuur verbrandt.
S. 78.
De metalen zijn de zoodanige, welke fmeed-
en fmelthaar zijn: zij worden thans, zonder on-
dciichriding van heele of halve, tot de volgen-
de aebragt, en h«ofdzakelijk door hunne bijzondere
zwaarte onderfcheiden, waarom wij dezelve er
ook bij aanwijzen door ie nevensftaande getallen,
waarvan het water de zwaarte van 100» heeft.
Pl!)tina. . • 43486 Kobnlt. . . 7811
Goud. . . • 19257 Nikkel. . . 7807
Zilver. . . • 10474 Bniinfteen. . 6850
Kwik. . . • 1356« Uranium. 6440
Koper. . . • 778» Titanium. « 4427
Ijzer. . • 7807 Tellurium. . 6115
Lood. . • 11352 Wolfram. . 6066
Tin. . . • 78.7 Molybdaenum 0
Zink. . , • 7190 waterlood. 6963
Pismuth. • 98s2 Arfenicum. . 8308
Spiesglas» , * 6702 Chromium. , 6026
s- 79.
(*) Uit hout hewijst zeer het ondergaan eener voor-
wereld, waarvan het waarjch^nlgk groote bos/chm heeft
uitgemfiakt.