Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
üö oronden der
ontftann uit de vpreeniging van zeezoutzuur,
met joda. Men heeft in de Schcikunde reeds voor*
handen 48 foorien van zuren, die zich met 31
ficffcn tot Uiiddelzouten kunnen verbinden,
waardoor men- reeds J4I8 verfchiüeRde middel-
zouten telt. De zuren onderfcheidt men-in delfjlofe-
iijkezuren^ zoo als zwavelzuur^ 'm platitenzuren ^
z^o als azijn- en citroenzuur ^ en in dierlijkezu-
rtn^ zoo als phosphorzuur ^ enz. De onderfcheidt.ne
«igene zuren uit het riik der dclfftoffen, reeds met
loogzouten tot middelzouten vereenigd , beflaan in:
Zoutzure miadeizouten, (in het Frar.sch
riate) zoo als fteenzout, keukenzout, aaimo.
iiiakzout.
Zwavelzure (fuifate) glauberzout, bitterzout,
aluin, vitriool.
Salpeterzure Cniirate) falpeter,
Jjoraxzure fborate) ruwe borax.
Koolzure C carbonate) foda, muurzout, of
het wollig uitfiag der muren, be;ïevers na-
tuurlijke foda, met kalkaarde vermengd.
S- 77- .
Brandbare of ontvlambare mineralen zijn:
i. De natuurlijke zwavth
a. Aardhars^ honigfteen , barnHeen, (*) aardo-
lie, natuurlgke bergolie, bérgpek, jodenpek,
bitumineushout of het JJslandsch furetur-,
brand •
(*) Deze heeft een eigene zuvr ^ en is waarfchijnlijk
eene boomhars > als bevattende in zich zeer t eel bosch^
infehcn > welke waarjchijnlgk door dezelve ir\ eenen vloei"
haren Jtaat zgn omgeven. Te Palmnicken in Üost-Pi'uis-
fpn en op Madagaskar > wordt dezelve deels in vlotten van
hitumineushout en doffe kolen > en deels o»k aan de zee^-
Jiranden gevonden, ^ij wordt ook» hier. en daar > aan
onze Jiranden waar^enom.en en ^evischt^