Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkundl. «5
"DtMkaarde^iXs,'. koolzure kalk, kalkfpaath,
marmer, mergel, enz.
—- zwavelzure kalk, gipsipaath,
albaster, enz.
— fpnathzure kalk, vloeifpaath
en v otiaarde, enz
—— phnsphorzure kalk, apatit en
phosphorkalkrteen. enz.
— boroxziire kalk, boraciaat.
Dejlrontiaanaarde, als: ftrontianit, caelestin, enz.
De zvaaraarde, koolzure barit, zwaaripaath,
*waarl»verfteen, enz.
Degemerigae berg/lof cn, de graniet, welke be-
ftaat uit veldlpaath, kwarts, en glimmer of mica.
76.
s. Zouten zijn fmeltbaar in hot water en men
onderfcheidt dezelve in loigzouten {alkalia) en
middelzouten. Het loogzout is brandend, bij-
tend en fcherp van fmaak; het maakt de blaauwe
plantfappen groen, en vcreenigt zich zeer gaar-
ne met het zuur, waardoor een onzijdig of mid-
delzaut ontftaar. Deze neiging in de natuur van
de loogzouten tot de zuren is zeer opmerkelijk,
cn fpeelt in fcheikundige verbindingen eene hoofd-
rol. Het zout is vuurvast, dat is, het verteert niet
door het vuur. Tot de looisaouten behoort delf-
ftoflelijk, óe ruwe feda, en plantaardig, depoiasch,
welke uit de ascli van verbrande planten en hoo-
rnen getrokken wordt.
Het onzijdig of middelzout heeft eenen eigenen
bijzonderen fmaak, dien fmaak welken men ziltig of
zout noemt. Het ontftaaf door de vereeniging
van zuren met loogzouten, of met aarden en me-
talen , welke laatfte de minerale zouten uitmaken:
zoo is ons gewoon keukenzout, een middelzout,
ii 5 out-