Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNDt» 2J
dikwerf reten en fcheuren, welke ver-
volgens met eene vreemde fteenfoort zijn
bezet geworden en meer of minder gevuld;
en het is juist in deze gangen, dat zich;
de meeste erts heeft gevormd, en]de mijn-
werken plaats hebban. Deze bergfoor-
ten, zijn, zoo nis wij reeds hiervoor
aanmerkten, hoegstwaarfcliijnlijk, gevormd
alvorens er planten en dieren waren, dewijl
nimmer in dezelve eenige dierlijke óf plant-
aardise verfteeningen gevonden wordL-n.
Gehïel anders is het, daarentegen, gelegen
met de andere klasl'en, te weten die der
opvolgende, of de fecundaire.
%■ 72.
B. c. De vlotbergen zijn ook wel geflraat, doch
in meer vlakke of golfvormige lagen, en
meer afwisfelende in verfcheidenheid van
ftofFen; zij maken ook, in het gemeen,
meer lagen, bergruggen ef voorgebergten
uit: haar bijzonder en zeer merkeliik on-
derfcheid by de vorigen is , dat zij op-
gevuld zijn met verfteende overblijffels
van bewerktuigde ligchamen, waarvan de
roeesten onbekende voorwerpen zijp, als-
mede met verfteende iciielpeiä, oesterban-
ken, koraalrif enz : weshalve zij aanlei-
ding geven om te denken, dat onze aard-
bol verbazende veranderingen en geweldi«
ge onikeeringen heeft opdergaan, zoodat
ons tegenwoordig vastland, eens de bo-
dem d^r zee onzer voorwereld geweest
zij: zoodanig zelfs, dat men deze ken-
merken aantreft (coo en 575 vademen