Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
a» «RORBSN DEK
hnnne voedingmiddelen, die van zeer onder-
fcheidene aard zijn, door middel eener vrij-
willige beweging, overbrengen. De eerlie
Tan deze bewerktuigde ligeli»men zijn i'/a«-
ten, de laatfte Dieren. Deze drie onderfchei-
dingen (A .B. a.b.) noemt men Natuurrijken.
s. 65.
Uit dit alles nu kunnen wij de bepalingen dezer
irie Natuurrijken opmaken, als:
Het rijk dtr Delffleffcn»
■ - Planten,
—- Dieren.
66.
I. Delfßbfen, zijn levenlooze en onbewerktuig-
de ligchamen, welke, derhalve, geeneleveas-
kracht bezitten, en alleen ontdaan volgens
loutere werktuigelijke en fcheikundige wet-
ten van aantrekking, ophooping, vorm-
kracht, enz. S. 63.
S- 67.
II. Planten, zijn levende, bewerktuigde lig-
chamen , maar onbezield, zoodat zij
het voor haar beftaan noodige, zeer eenvou-
dige , voedingfap, zonder eene willekeurige
bewegißg, door middel van de wortelen
en ook der bladeren inzuigen. 64. a.
S- 68.
III. Dieren, zijn levende en bezielde, bewerk-
tuigde ligchamen, welke hun zeer onder-
fcheiden voedfel, door vrüwillige beweging,
tot zich nemen, en hetzelve door den mond
nair de maag henen voeren. 5. 64. b. (♦).
§. 69.
{ * ^ Dezff hepaltn^en verdienen de voorieur boven die ,
Ifeikt hm mdtrfshti4 tmfchen planten tn dieren alleen \
dtert 1