Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
RATUUK,KÜNDE«
t9
binnen, door middel eener naauwe vereeni-
gi-ng bevordert.
6u
Deze tweede foort vercischt tot hare werkzaam-
heid levónsltracht, om de werkingen der voedinjj
te verrigten, benevens vaten en aderen om de
voediugfappen rond le voeren, en daardoor de
vereeiiiging der deelen vai binnen, als den was-
dom uitmakende, te bevorderen.
S 6a.
Deze algemeene ondtrrcheiding, brengt ons tot
eene nadere verdeeling der Natuurlijke ligcha-
men , te weten: in
A. Onbewerktuigde, en
B. Bewerktuigde.
§• öl-
A. De eerfte, onbewerktuigde, zijn de delf-
fioffcn of mineralen, welke alleen door werk-
tuigelijke en fcheikundige wetten van buiten
ophoopcn en aldus aahgroeijen, zoo als wij
bij de eerfte hoofdlbort iu 60 opgaven.
S. 64.
B. De bewerktuigde ligchamen ziin tvveederlei:
a. Sommige (lurpen, zonder merkelijke wil-
lekeurige beweging, een zeer enkelvou-
dig voedfel op, door middel van tal-
rijke vaatjes of vezelen, aan het onder-
einde hunner ligchamen aanwezig; ter-
wijl in tegendeel,
b. de andere, eene, meestal enkele, opening
aan het bovenfte of voorfte einde van
hun ligchaam hebben, welke naar eene
ruime vergaderplaats henen leidt, waaria
zij, door een zeker inwendig prikkelend
gevoel., dat jnen borger noemt, gedrcve« ,
B a hnn'