Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
1% C a O N D 1 N DER
worden nogtans dezelve, door derzelver Gefchied-
fchrijvers, volgens hun plaatfelyk verfchil, anders
onderfcheiden en afgedeeld.
S. 59.
De Gefchiedfchrljvers der Natuur, verdeelen alle
ligchamen, welke op OBze aarde gevonden wor-
den, in twee hoofdfoorten, als: in
A. Natuurgewrochten, en
B. Kunstgewrochten.
De eerde, welke het voorwerp der Natuurlijke
Gefchiedenis of Natuurlijke Hiftorie uitmaken, zijn
de zöodanige, die nog geene wezenlijke veran-
deringen , door menfchenhanden of toedoen, on-
dergaan hebben; terwijl de andere (de Kunst*
gewrochten namelijk) zoodanige li-gchamen zijn,
welke door menfchenhanden opzettelijk veran-
derd zijn. Het zijn de Natuurgewrochten, welke
hier alleen onze nafporing verdienen, en waarbij
wij ons een weinig zullen bepalen.
S 6o.
De Natuurgewrochten, ook Nafurtilia geaoexKd,
worden onderfcheiden, naar aanleiding van hunne
Eerfte wording.
Groei en
Zamenftelling,
in twee hoofdfoorten, waarvan: /
I, De eerde foort altijd door andere Natuurlijke
ligchamen, van gelijke gedaante en aard , wordt
voortgebragt, zoodat haar bedaan, van de
eerde fchepping af, onafgebroken voortgaat,
door zich met foortgelijke ligchamen, door
gedurige ophooping, te vereenigen. En
s. D: tweede foort, allerlei vreemde zelf-
dandigheden, als voedfel tot zich neemt,
derzelver beftanddeelen aan de hare geliik
fflaakt, en hierdoor haren wasdom van
bin-