Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
l6 GRONDEN DER
s. 50.
Hoe los ook de deeltjes der vloeiftoffén over el-
kander heen rollen, zijn dezelve van eenen melkba-
ren zamenhang. Letten wij flechts op die van het
water: onbetwistbaar zijn de waterdeeltjes fijner
dan die van Ihiifzand, nsrh, enz. ondertusfchen
is er eene verbazende windkracht noodig, om het
water te doen duiven als Hof; tervv^i rul zand,
ftof en asch, bij de minfte beweging, als in wol-
keu opvliegen en verftuiven.
51.
Alhoewel zich de deelen der vloeiftoffen zeer fijn
en los over elkander bewegen, zijn zij evenwel zeer
hard op zich zelve, dit blijkt bij het ijsworden,
het vallen van water in het luchtledige, het op-
fpringen en fomtijds plat worden van eenen kogel,
fchuins op het water gefchoten.
(^Proef met eenen vaterhamer, eenen glastraan
in een glas met water breken.')
52.
De eene vloeiftof is vloeibaarder dan de ande-
re; hetwelk alleen door den meerderen of minderen
zamenhang veroorzaakt wordt: de warmte maakt
de vloeibaarheid meerder, zoo als men bij teer,
firoop, enz. ontbaar wordt.
S- 53-
Wat veerkrachiigheid is, zeiden wij reeds fj. 370
Het is die ftaat der ligchamen, waarin derzelver
deelen, door drukking, buiging of uitrekking, i»-
een gedrongen, of, uit elkander gezet zijnde,
zich weder herftellen, zoodra het vermogen van
drukking, buiging of rekking ophoudt. Zoo zijn
eene ftalen veer, elastieke gom en een marmeren
bol veerkrachtig,
(Proef met ter* marmeren bol op een' gecUedtn
ßetn tt iMtcn vallen,') $. 54*