Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
MATUURKHNBl. tg
S' 47.
Men kan ook, door vermenging of ojidereen-
fmelting, den zamenhaug der deelen, in vaste lig-
chamen , vermeerderen of verminderen: b. v. het
goud wordt vaster door vermenging met zilver,
en nog meer als men het met koper vermengt»
Zilver wordt vaster door ket ineenfmelten met
koper of tin; koper wordt fterker door tin of
kwik; tin wordt veel fterker door lood; daaren-
tegen kan men den zameehang verminderen door
ineenfmelting: b. v. fmelt ondereen vijf deelen
lood, met drie deelen tin en acht deelen oismuth,
cn gij zult een zeer hard metaal verkrijgen,
doch dat in kokend water fmeltbaar is. (^Proef.)
48
De vloeibaarheid of vloeibare ftaat, is, zoo nis
(S. 33') gezegd is, die ftsat, waarin de klei-
ne deeltjes der ligchamen ligt over elkau'ler
lieen bewegen, cn daardoor op de minde aanra-
king vanecB wijken, doch weder toevallen zoo-
dra het beletfel is weggenomen.
S. 49.
De fijnheid der deelen van de meeste vloei-
de ffsn is zoodanig, dat zij door het vergrootglas
zelfs onmerkbaar zijn; alleen de grovere deelen van
l'ommige.vloeiftofFen, zoo als van olie, melk, wci,
bloed en kwik, kan men waarnemen, en men bt-
fpeurt ten duidelijkfte bij allen, dat zij tene ron-
de gedaante hebben. Zoo vertoont ook de wafem van
cepe donkere ftof, zoo als die van koffij, tegen het
zonnelicht, door een ^vergrootglas gezien, altijd
eene ronde gedaante; zoo ook de bloeddeeltjes,
in de zeer fijne vaten omgevoerd.
^^ Pr oef ma het darmfcheel van een' kikvonchy
door een vergrootglas gezien.')
S- 50*