Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
GRONDEN BER
goud is; ook kan men gefmolten glas tot draden
trekken, zoo fijn als fpinnewebbeu.
S. 44.
De rekbaarheid der ligchamen hangt niet af van
derzelver digtheid of van den zamenhang; want
zie hier hoe de metalen in rekbaarheid volgen:
Het rekbaarfta ÏTs goud, dan zilver, tin, koper,
ijzer en lood.
Terwijl hunne digtheid of eigendommslijke zwaar-
te aldus is:
goud, zilver, tin, koper, ijzer, lood.
39,3 — 10,5 — 7,3 — 7,8 — 7j8 — 11,3
En de zamenhang der deelen:
500 — 2,'O — aPi — =99i- — 450 — 29|.
Deze getallen van zamenhang duiden het ge-
tal ponden aan, waarmede, een draad van elk der
hovende metalen, van ^'ö daim dik, vaneen ge-
lrokken wordt.
S' 45.
Daar het in het vervolg blijken zal, dat de (in
5. 38. ) vermelde drie ftaten der ligchamen ge-
heel afhangen van de mindere of meerdere wer-
king der warmtefiof, zoo Ipreekt het als van zelf,
dat de meerdere of mindere warmte ook veel
invloed op de rekbaarheid heeft, en bij eene be-
paling daarvan wel dient in het oog gehouden
te worden; b. v. eene kokinje is warm zeer rek-
baar, doch koud geworden zijnde geheel hard en
enrekbaar.
S- 46.
Door vermenging en fmelting kan men een
metaal des^elfs rekbaarheid ontnemen; tin, met an-
dere metalen vermengd, vooral met goud en zil-
ver, vermindert de rekbaarheid. Zoo ook ontneemt
de fmelting aan het ijzer deszelfs rekbaarheid.
S' 47'