Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATÜUR.KÜND1. 13
40.
Deze fiaat van vastheid i?an evenwel zeer on-
derfcheiden zijn; dat is, een vast ligchaatn kan zijn ,
behalve hard, week (reeds §§. 34 en 35 aange-
toond) mg broos, klief baar oi fchilfcrend, taai en
rekbaar,
41-
Een ligchaatn is brtos, wanneer men fommlgevan
deszelfs deelen , door eenen flag of floot verplaat«
fende, ook andere zich verplaatfen en het ligchaam
vaneen valt. Deze broosheid fchijnt te ontdaan uit
den opgelijken zamenhang der deelen zelve; zoo
doet eene kleine beweging, die de plaats van on-
gelijken zamenhang treft, het geheele ligchaam
breken, dat anders tegen grooteren fchok beftand
was.
(^Proef met de glastranen.")
%■ 42.
Kliefbare of fchilferende ligchamen zijn de
zoodanige, die uit op elka,nder liggende lagen be-
ftaan; zoodat de (leelen van elke laag, op zich
zelve befchouwd, meer zamenhang met elkander
hebben, dan met de volgende laag: zoo als lei,
verfcheidene fteenen, bergkristallen, enz.
§• 43.
Men noemt de ligchamen taai en rekbaar ^
wanneer men aan hunne zamenllellende deelen
allerlei rigtingen, ten aanzien van elkander, kan
geven, zonder dat zij hunnen zamenhang ver-
liezen. Deze rekbaarheid kan verbazend zijn.
He: goud en zilver laat zich tot bladen (laan,
dunner dan het allerfijnfle papier, en tot dradan
trekken, fijner dan hoofdhaar, waarvan dan nog
het biuneiifte zilver en alleen het buitenfte vlies
goud