Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
I» CRONOEN OER
S- 36.
De buigbaarheid is die eigenfchap der ligcha»
men, waarbij derzelver deelen onderling zoodanig
gepla^st zijn, dat zij eene rekking of verwijde-
ring door de verbuiging gedoogen, zonder verbre-
king van den zamenhang; zoo is balein, ijzer,
koper, dun glas, enz.
S. 37.
De veerkrachtigheid noemt men dien ftaat der
ligchamen, waardoor dezelve het vermogen be-
zitten , om, als zij door de eene of andere uitwen-
dige oorzaak van gedaante veranderd zijn, zich
weder in dien vorigen ftaat te kunnen heritellen,
zoodra die oorzaak ophoudt te werken. Zoo
vindt men deze eigenfchap bijzonder in fommige
metalen, vooral in ftalen ver^n, in het ivoor, de
fpons, de lucht, enz.
S. 38.
Men onderfcheidt de lipchamen in de Natuur
gemeenlijk naar den (laat, waarin men dezelve aan-
treft, en deze kan zijn;
De vaste.
De vloeibare.
De luchtvormige of veerkrachtige.
In een' van deze ilaten treft men altgd de
ligchamen aan.
J. 39.
Daar in 32 en 53) verklaard is, wat men
door vastheid en vloeibaarheid moet verftaan, is
het nu genoeg, te zeggen, dat wij door vas-
ten ftaat filleen vf.rftaan dien ftaat ■ der ligcha-
men, waarin de deelen zoo ilerk te zamen haa-
gen, dat men geene derzelve kan bewegen, zon-
der het geheele ligchaam te bewegen , of den za-
menhang min of meer te verbreken.
S- 4öf