Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
WATUURKUNDE, II
cliamen, waardoor zij weinig of geene water-
deeliin in zicii bevatten, of wei minder dan naar
gewoonte.
ap.
De vochtigheid daarentegen, wanneer zij meer-
der wacerdeeien dan gewoonlijk bevatten.
S. 30.
De doorfchijnendheid is die (laat, waardoor
een ligchaam het licht kan doorlaten.
S- 3'.
De ovioorfchijnendhdd, daarentegen, wanneer
het licht niet wordt doorgelaten.
$. 32.
De vastheid roemt men in de ligchamen dat-
gene, waaün de aantrekkingskracht zoo fterk werkt,
dat al de deelen aan elkander hangen niet al-
leen, maar geen derzelve kan bewogen worden,
zonder het geheele ligchaam te bewege«. Zooda-
Eig is (teen, hout, ijzer, enz.
De vloeibaarheid der ligchamen is die (laat,
waarin de kleine deeltjes derzelve zoo ligtelijk
over elkander heen bewogen worden, dat zij op de
minde aanraking wijken en van elkander fchei-
den; doch, hetgene die deelen vaneen fcheidt
weggenomen tünde, weder van zelve die plaats
aanvullen. Zoodanig is water, lucht, enz.
S. 34-
De hardheid is die eigenfchap der ligchamen,
waardoor derzelver deelen zoo vast aaneen hech-
ten, dat zij niet, dan met moeite, vaneen kun-
nen worden gefcheiden. Zoo is fleen, ijzer enz,
S- 35.
De weekheid noemen wij, daarentegen, als deze.
vaneenCcheiding ligtelijk gefchiedt, zoo als bij
natte klei, deeg, enz, 3(5.