Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
iO CRONOEN DER
De toevallige eigenCchappen der ligchamen zijn
ïoodanige, welke flechts aan eenige en niet aan
alle ligchamen gemeen zijn, en bij fommigen al-
leen plaais hebben in een ligchaam, voor zoo
verre hetzelve vergeleken wordt met een ander.
Men telt onder dezelve gemeenlijk de volgen-
de:
1. De warmte. 7. De vastheid.
2. De koude. 8. Da vloeibaarheid.
3. De droogheid. 9. De hardheid.
4. De vochtigheid. lo. De weekheid.
5. De doorfchijnend- 11. De buigbaarheid en
heid. 12. De veerkrachtigheid.
6. De ondoorfchij-
nendheid.
S.
De warmte wordt voortgebragt door eene flofTe,
in de geheele Natuur verfpreid, en; in alle lig-
chamen , zonder onderfchevd, aanwezig; en wan-
neer het zich in de ligchamen zoo fterk ophoopt,
dat het er zigtbaar ftraalswijze uitltroomt,
noemt men haar vuur; dus is een ligchaam warm,
als het meer warmteftof in zich heeft, dan een an-
der ligchaam, ten opzigte van hetwelke het warm
genoemd wordt, wanneer men het daarmede ver-
gelijkt.
$• 27.
Da koude daarentegen is gebrek aan warmte-
ftof; en men noemt een ligchaam koud, als het
minder warmteflof bezit dan een ander lig-
chaam, waarmede men het vergelijkt, en alsdan
te dezen opzigte koud genoemd werdt,
S. >8.
De droogheid noemt men dien ftaat der lig.
cha-