Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNDE. 9
Daar,van eenen ronden bol, zoo als onze aarde
15, deze kracht aangemerkt kan worden als alleen
in het middelpunt vereenigd te zijn, zoo volgt
ook, dat de ligchamen, die door de zwaarteljracht
insgelijks naar beneden bewegen (af eigenlijk
gezegd vallen) nederdalen moeten in eene regte
lijn, welke, doer den aardbol henen getrokken zijn-
de, in het middelpunt derzelve zoude uitko-
men; en welke lijn men perpendiculair of regt-
ftandig noemt, en altijd loodregt is ©p eene lijn,
welke men zich verbeeldt getrokken te wezen
over de oppervlakte van üilftaand water, en daar-
om de waterpasiign of horizontale lijn genoemd
wordt.
S 23-
Deze zwaartekracht, zoo (lerk door de trekking
der aarde bewerkt, is mede de oorzaak, dat men
de onderlinge aantrekking der ligchamen niet mecf-^
bemerkt; als wordende deze onderlinge aantrekking
geheel verdo(.)fd door de werking der zwaarte;
zoodat men weinig of geene uitwerkfelen der
onderlinge aantrekking befpeuren kan, dan wan-
neer men de ligchamen zamenvoegt, zoo als door
lijmen, plakken, enz. klaar blijkt.
S. 24- ^
Dat de zwaartekracht alleen door de algemeene
aantrekkingskracht, als eene eigenfchap der ligcha-
men zelve, wordt voortgebragt, werd het eerst
opgemerkt, en werden hare wetten berekend, door
den onfterfelijken nrwton , welke zeer toevallig
pp dit denkbeeld kwam, en daarmede al de
verfchillende gevoelens der Ouden, die het val-
lei» der ligchamen dooT werktuigelijk« oorzaken
vvilden verklaren, deed veryalk«.
A 5 S. «5.