Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNDE. ?
s-15.
Door vaste flof verftaan wij die eerde harde
deeltjes der ligchamen, welke wij ons voorflel-
len geene poriën of holligheden te hebben, ea
deswege ook ondeelbaar zijn.
s. 16.
Door de beweegbaarfieid der ligchamen verftaan
wij die eigenfchap, waardoor dezelve van plaats
kunnen veranderen, wanneer hare tegcnftandbie-
dende kracht overwonnen is.
.s. 17.
Door de aantrekkingskracht of algemeene aan-
trekking der ligchamen, verdaan wij die eigen-
fchap derzelve, waardoor zij onderling niet
alleen tot elkander neigen en trachten te nade-
ren, maar ook metderdaad, indien geene an-
dere oorzaak hen belet, zich altoos naar elkan-
der bewegen, totdat zij, te zamen komende,
aan elkander blijven vastkleven.
S- 18.
Het fpreekt van zelf, dat deze kracht, welke
dc ligchamen allen, zonder onderfcheid, tot elkan-
der doet naderen, huisvesten moet in de vaste
ftofdeelen der ligchamen zelve, cn niet in de
poriën of ledige ruimten tusfchen beide; zoodat
men, om deze kracht op te merken, alleen acht
Hioet geven op de hoeveelheid vaste ftof, welke
een ligchaam bezit, ofwel de hoeveelheid derzelve,
welke elkander naderen of met elkander in aanra-
king komen; waaruit dan volgt, dat, hoe meer flof.
deelen men in aanraking kan brengen, hoe blijk-
baarder en fterker deze kracht zich vertoonen zal.
(^Proef met geflepen glazen en koperen platen
op elkander te zetten.^
A4 S' 19.