Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
15a gronden der NA tu u R k u N d l,
gekeerdeii ftand hebben. De ftand zelf van het
beeld in het oog, doet dan niets tot het begrip,
en vandaar is alles hetzelfde, of de beelden om*
gekeerd of regt op het netvlies ftaan, wanneer
Hechts alles, wat men ziet, zoodanig ftaat; waar-
door dan deze zwarigheid geheel vervalt, tr beftaat
dus een groot onderfcheid tusfchen het werktuige-
lijk zien, of de gewaarwording zelve, en de hoeda-
nigheid van zien, dat is, het befluit door de ziel,
uit die gewaarwording, getrokken. Vandaar is het
ook, dat men zich, om over afftanden en grootte
van verwijderde voorwerpen, bij het bloote oog, te
oordeelen, wel degelijk en vlijtig oefeaen moet, en
dat ook kleine kinderen gedurig mistasten, en in dea
afftand zich bedriegen. Zoo ook hebben voorbeel-
den geleerd, dat blindgeborenen, die na verloop
van jaren, door kunstbewerking, ziende werden,
meenden, dat al wat zg zagen op hunne oogen
lag, en geenen afftand had. Éven zoo vertoont
«ich ook een voorwerp in de hoogte, zoo als een
windwijzer op eenen toren, altijd kleiner, dan wan-
neer het op den grond op denzelfden afftand van
ons ftaat; omdat wij meer gewoon zijn de afftan-
den op den grond met elkander te vergelijken,
dan in de hoogte.
Meer bijzonderheden zoude men hier kunnen
bijvoegen, ware het niet, dat daarmede het beftek
Dverfchreden, en de bedoeling te boven gegaan zou-
de worden. In de Werken van desaguljers,
MUSSCHENEROEK, 's grave8ande, van bem-
meleü , nolltt, SIGaUD de la fond, bris-»
bon, haoy , en vooral in de onlangs uitgekooiene
weiken van biot, kunt gij, die verder dexe voor-
treffelijke wetenfchap beoefenen wilt, voor uweil
leerlust, voldoening vinden.