Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 GRONDEN SER.
der ligchamen wel kunnen gebragt worden: het
gaat alle begrip te boven, wanneer men het goud
van den Goqddraadtrekker, den draad van den zij-
worm, de diertjes van leeuvvenhoi!K , de fijnheid
d«r reukdeelen, en eindelijk de lichtitofïe, met
3 indacht gadeilaat.
( Proeven met kleurftl in water te verdeden , cn
reukwater door vuur te verdampen, ^
. S. I!'.
Door de deeling der ligchamen worden derzclver
oppervlakten zeer vermeerderd; by voorbeeld een
teerling heeft zes zijden of oppervlakten; fnijden wij
hem nu eens ovérkruis door, dan verkriigt men
acht teerlingen, dat is acht en veertig zijden, waar-
van iedere zijde het een vierde deel is der vorige, en
dus eene oppervlakte als van twee vorige zijden, dat
is tens zoo veel, enz.
( Aanwijzing met zulk eenen verdeelden teerling.)
, s. 13.
De poreusheid )S die gefteldheid der vaste, zoo-
wel als vloeibare , ligchamen, waardoor derzelver
deelen niet geheel aaneen fluiten, maar tusfchen
beide openingen behouden, zoodat het vaste
en hardlie ligchaam, dat bekend is, nogtans vol
kleine holligheden is, even als eene fpons.
(Proef met een vergreotglas iets, dat glad
fehijnt te zijn, te bezien, zoo als bladgoud,
era, ook de lucht uit olie en water te drij'
ven door warmte of door de luchtpomp.)
§. 14.
De ligchamen bezitten veel meer poriën dan
men wel zoude denken, en kunnen zelfs uit eene
geringe hoeveelheid vaste ftof beftaan, wanneer
men flechts den vorm der deeltjes daartoe gunstig
voorftelu
S- 15-