Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
MATUUB.KUNDE. 14?:
■werpen buiten ons waarnemen, namelijk het dierlijk
oog, dit is zeer kundig zamengefteld, gefloten
in eene fterke beenen kas voor aan het hoofd ge«
plaatst, en voorzien van eenen dikken buitenrok of
fchil, welke driedubbel is, en beftaat:
I. uit het hoornachtige-,
.t.---vaatachtige-
en 3. --- netvlies.
(Proef met een kalfsoog tt ontleden,)
$• 354-
Het oog beftaat behalve den buitenrok uit de
' volgende deelen, als: het hoornvlies, voor de ope-
ning van het oog liggende. Hetzelve is zeer door»
fchijnend en aan het oog gevoegd, als een afge-
korten kloot, makende de uitpuiling of bolheid
van het oog uit, en is tevens met den hoornachtigen
rok vereenigd: het druifvlies, met den vaatachti-
gen rok vereenigd, is aan de voorzijde gekleurd,
en maakt de kleur der oogen uit, dragende den
naam van regenboog; in hetzelve is eene ronde
opening, waardoor de lichtftralen henen gaan, ea
welke men den oogappel noemt: de gezigtzenuw
ligt achter in het oog over het netvlies verfpreid,
en dient om aan de ziel over te brengen de gewaar-
wordingen, waardoor zij is aangedaan geworden,
doordien de voorwerpen zich, even als in eenS
donkere kamer op het netvlies, uit de vezels dec
gezigtzenuw beftaanda, afbeelden.
( Proef met een oog als boven,)
S' 355-
Opdat de voorwerpen van buiten zich achter
in het oog, op het netvlies, duidelijk zouden kun-
nen afbeelden, zijn er vochten in het oog noodig,
waardoor de lichtftralen gebroken worden, en deae
zijn de volgende, als:
K s Het