Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
146 eROKDBN DBS.
die plaats voor den fpiegel, alwaar bet beeld zich
vertoont omgekeerd te ftaan op het voorwerp,
dat men voor den fpiegel ftelt; bij voorbeeld: men
plaatfe voor eenen hollen fpiegel eene kaars,
houdende het oog achter dezelve, en verplaatfe
haar dan zoo lang, heen en weder, totdat men hei
beeld voor den fpiegel omgekeerd ziet ftaan op de
kaars zelve; wanneer men nu de helft van dezet^
afftand neemt tot den fpiegel, daa heeft men het
brandpunt gevonden. , ?
(^Prtef met den hollen fpiegel.)
s. 350.
Wanneer men in het brandpunt van eenen hol-
len fpiegel eene kaars of ander licht plaatst, dat dp
lichtftralen als uit een punt verfpreidend afgeeft,
dan worden de ftralen parallel of evenwijdig te-
ruggekaatst, en geven een helder licht van zich,
zelfs op eenen verren afftand; dragende dan den
naam van terugkaatfers (ireverbères.)
s- 351.
De bolle fpiegels kaatfen de lichtftralen, die op
dezelve parallel vallen, verfpreidend terug, en ver»
toonen daardoor al de voorwerpen, welke pen in
hen ziet, verkleind.
( Proef met bolle fpiegels.)
352.
Men maakt kijkers van fpiegels, gemeenlijk van
eenen grooten en eenen kleinen hollen fpiegel voorzieq,
en van voren met eenen kijker, die als vergrootglas het
gemaakte beeld befchouwt; men noemt deze fpiegel-
kijkers, doorgaans Telescopen; zij zijn zeer Iterk
vergrootend.
( Proef met een Telescoop, )
$• 353'
Wat nu bet zintuig betrcti:, waardoor wy de voor-
wet-