Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNDE. 10?
tijn, en ten aanzien van de zijden omgekeerd,
dat is, de regier zijde des beelds tegen over de
linker van het voorwerp j ook beweegt zich het
beeld regts als het voorwerp dit lings doet ,
waaruit dikwijls vreemde verfchijnfels geborea
worden.
(^Proef met vlakke fpiegels.)
%' 347.
Holle Tpiegels, gemeenlijk van eene klootsche of
parabolifcbe gedaante, brengen de parallele zon»
nertralen, als die op dezelve vallen, in één punt te
zamen, hetwelk men het brandpunt noemt, en
vandaar is het ook, dat deae fpiegels den naam
van Br and fpiegels dragen.
S. 34?.
Wanneer men het voorwerp, dat men in dezen
hollen fpiegel zien wil, tusfchen het brandpunt
en de oppervlakte des fpiegels plaatst, wordt het-
zelve fterk vergroot, en vertoont zich regt, doek
als men het verder van den fpiegel af plaatst dan
het brandpunt is, dan is de vergrooting weinig,
en zelfs verkleinende, en de voorwerpen vertoonen
zich omgekeerd , met nog deze , inderdaad aanmer-
kelijke, bi.izonderbeid, dat men het beeld van het
voorwerp niet in of achter dezen fpiegel meent te
zien, maar geheel voor den fpiegel ftaande, zoo-
dat men het met de hand meent te kunnen vat-
ten.
( Proeven met holle fpiegels.)
349-
Het brandpunt van eenai hollen fpiegel, die eene
kiootfche gedaante heeft, bevindt zich nagenoeg
op de helft van den afftand van het punt, waar-
uit , als middelpunt, de boog of holte des fpiegels
gettokkea is, en dit middelpunt bevindt zich op
K 4ie