Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
144 ©ronden dïr
van twee onderfcheidene foorten van glas, welke
het meast in vermogen van breking verfchillen,
te weten flint- en crown-glas, welke kijkers men
dan kieurfchifiinglooze Achromatifche noemt,
en, in,helderheid en duidelijkheid, alle anderen ver-
re overtreffen. De groote euler , te St, Peters'
^t'r^, kwam, naar aanleiding van de vochten in het
dierlijk oog, het eerst op dat denkbeeld, en de ver-
dienftelyke Kunftenaar dollond , te Londen, was
de eerde , die deze kijkers vervaardigde, welke
daarvan daan federt ook den naam van Dullond-
fche kijkers verkregen hebben.
( Proef met Achromatifche kijkers,)
$• 344-
Alle gladde oppervlakten kaatfen de lichtflralen ,
van de voorwerprn afkomende, wederom terug;
«n wanneer deze, in onze oogen vallende, ons de
voorwerpen doen zien, noemen wij dezelve fpie-
ge/s. Overmits deze oppervlakten ongelijke en
onregeltnaiige gedaanten hebben kunnen, zullen wij
ons hier alleen b^ de ylakke, holle en bolle fpit-
gels bepalen.
S- 345'
Alle glidde oppervlakten, zelfs van de doorzig-
tigde ligchanien, zijn fpiegels: geen glas is zoo
helder , «teen voorwerp zoo doorfchijnend , dat
het al de lichtftralen doorlate; altijd wordt er
een gedeelte v?n het licht wederomgekaatst; van-
daar de fpiegeling van water, venilerglas, enz.
Zelfs fpiegelen de fcralen, als zij van water of glas
in de lucht overgaan.
S' 340.
In alle vlakke fpiegels zien wij de voorwerpen
altijd zoo verre achter deu fpiegel, als zij er voor
zijn