Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
XHfl C 'R O iï Ö É It D E «.
eenen vlakken fpiegel van bliiten het zonnelicht op
vangt, ioodat het tsgt in de buis valt, en het
v'öorw'erp vèrliclit, zbo vertoont zich dat even
als bij eene Tooverlantaarn, doch zeer vergroot, op
éen fcherm of witten muur, en dat noemt mea
dan een Z'onncmicroscoop,
( Proef Tfiet ten Zutmemicrèscoop te toonen,)
S 337-
De voorwerpen, welke men door bolle glazen
ziet, vertoocen zich vergroot, terwijl die, welke
dOor holle glazen gezien worden, zich verkleind
voordoen; alhoewel de voorwerpen in het eerfte
geval zich verder af, en in het tweede nader bij,
daii zij werkelijk zijn , vertoonen,
( Proeven met bolle en holle glazen.)
S- 338.
Men ziet de voorwerpen altijd op die plaats,
waar benen de zamenkomst der lichtftralen, die
in ons oog vallen, zich in regte lijnen rigten, en
vandaar is het, dat men de voorwerpen, door
middelftotfen, die de lichtftralen ombuigen, henen
ziende, niet ziet op die plaats, alwaar zy wezen-
üjk zyn. (S. 32S1Ó
S- 339'
Werktuigen met bolle glazen, enkelvoudig, dat is
met dén glas, of, zamengefteld met drie of meer
glazen, zoodanig toegerust, dat mtn daarmede
kleine voorwerpen kan bezigtigen en fterk ver-
grooten , noémt men microscopen,
( Proef met een Microscoop,)
340'
Wanhêet Uien twee of B,eer bolle glazen in bui-
zen-