Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde. 141
eene zijde hol geflepen, en daarom een hol glas
genaamd, parallele lichtflralen vallen, dan ver-
wijderen zich de lichtflralen, en worden uiteen-
loopend; zoodat men zeggen kan: alle bol geflepene
glazen daen de daardoor loopende lichtflralen tot
elkander loopen; terwijl de hol geflepene glazen de-
zelve verwijderen en verfpreidend doen voortgaan.
( Proef met holle glazen,)
S- 334.
Wanneer de lichtflralen, die van de voorwerpen
afkomen, 327.) op een bol glas vallen, en
daardoor in het brandpunt worden gebragt, dan
teekenen zij in dat punt de kleur van het punt des
voorwerps, waarvan zij komen, en zoo ook van ai
de overige punten des voorwerps, waardoor het-
zelve geheel wordt afgebeeld, doch omgekeerd.
(JProefmet een hol glas in het luik eener donkere
kamer, waardoor men de beelden der voorwer-
pen van buiten op eenen witten doek laat vallen.')
s- 335.
Men heeft een werktuig, dat even zoo werkt als
in de donkere kamer (J. 334.) gebeurt, en den
naam van Tooverlantaarn draagt. Het bellaat eerst
uit eene lamp of licht, dan uit het voorwerp, dat men
vertoonen wil, en dan verder uit twee bolle glazen.
Het voorwerp, door de lamp verlicht, teekent zich,
door de twee bolle glazen gebroken, zeer duidelijk
op een fcherm of witteu muur, doch ia eeae omge-
keerde gedaante.
Pr oef met eene Tooverlantaarn,)
336.
Wanneer men eene buis neemt met een vergroot-
glas , en eenig voorwerp er voor; hetzelve in een
luik van eene donkere kamer plaatst ^ eu dan met
eeneu