Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
140 oromdender
van de in de vorige J. genoemde loodlijn afga.
bogen.
Proef met een balije, waarin men een fluk
geld legt, dat om den rand eyen onzigtbaar
is, doch zigtbaar wordt, zoodra men er
vater indoet,)
330.
De ombuiging der lichtftralen, in de vorige 5.
vermeld, noemt men de flraalbreking\ en door
deze flraalbreking is het ook, dat wij de zon reeds
zien, eer dezelve wezenlijk boven den horizon
is, en ook nog als zij zich reeds daar heneden be-
vindt, omdat hare ftralen in den dampkring onzer
aarde eene dikkere middelftof aantreffen, en daar-
door omgebogen worden,
s. 331.
Door deze flraalbreking is het ook, dat men de voor-
werpen , van verre , fomtijds wel eens hooger ziet, dan
zij wezenlijk zijn, en alsof zij in de lucht liaan, wan-
neej-digtere luchtlagen n»bij de aarde eene flraalbre-
king veroorzaken, hetwelk men opdoemen noemt,
S' 332.
Wanneer parallele lichtflralen, bij voorbeeld
die der zon, uit de lacht vallen op een glas, dat bol
gellepen Is, dat is aan eene of beide de zijden eene
kogelvormige gedaante heeft, dan worden dezelve
tüt elkander gebogen, en komen in één punt te za-
men , dat men het brandpunt noemt; omdat het
zonnelicht in dit punt zoo llerk brandt, dat men
voorwerpen daarmede in brand kan fleken.
(^Proef met een bol- of brandglas,)
333-
Wanneer op een glas, aan beide zijden of aan
eene