Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
W JL T U U a K U M D B. 13,9
het in deszelfs weg verandering van rigting onder-
gaat, wanneer hetzelve van eene dunnere in eene
dikkere, of van eene dikkere m eene dunnere niid-
delftof overgaat, als van de lucht in glas ea water,
of wel van water ^n glas in lucht.
S-
Men verflaat hier door lichtftralen (in de vorige
5. vermeld) niet alleen die, welke van de zon,
de maan, eene kaars of ander lichteoct voorwerp
afkomen, maar ook die, welke van ieder punt in
een zigtbair voorwerp naar alle zijden worden uit-
gellooten, met die kleur, welke niet w/)rdt opge-
nomen, (§. 324.) en dus in onze oogen valt; zoo
dat er dan van alle zijden, bij millioenen, lichtftralen
van ieder punt der voorwerpen afftroomen, met
zich voerende de kleur van dat punt, en daardoor
het voorwerp in onze oogen zigtbaar makende; wel-
ke lichtliralen, omdat zij eene van één punt zich
verfpreidende, kegelvormig voortgaande, gedaante
hebben , lichtkegds of Hcfitpenfcslen genaamd
worden,
! §. gaS-
i Wanneer de lichtftralen, die van de voorwerpen
I afkomen, uit eene dmmere middelllof lot in eene
i dikkere overgaan, zoo als uit de lucht in water
j of glas, dan worden dezelve omgebogen tot naar
I de loodlyn, die men trekt bij het punt van aan-
raking op de oppervlakte der middelllof, waaria
•J zij overgaan.
329.
Wanneer de lichtftralen, daarentegen , van eene
ii dikkere middelftof tot eene dunnere overgaan, zx»
ïj als uit water of glas in de lucht, dan wordea.deadve
t van