Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde. 10?
noemt men lichtdragers, of Phosphoriks ligcha-
men.
( Proeven met diamant, vfit papier, droog den-
nenhout, en witte suiker. Deze fchielijk uit
het licht in het donkere overgebragt, geven
nog eenige eogenblikken licht.)
S. 32»-
Het glirahout, dat men aan de dammen vw
oude vermolmde populier» of wilgenboomen vindt,
en in het donkere licht geeft, de glimworm , gezouten
visch, en eindelijk eene zekere ftof, uit urine of
beenderen geftookt, die den naam van Phosphorus
draagt , zijn eigenlijk geene ware lichtdragers;
althans de Phosphorus is alleen licht gevende
door het bevatten eener ftof, welke zich gereede»
lijk met de zuivere lucht des dampkrings ver-
bindt, en daardoor wezenlijk in brand geraakt,
en eene ware verbranding daarftelt.
^Proeven met Phosphorus.)
$. 323'
Het licht, dat van de zon en andere lichtende
ligchamen op de donkere (§. 317.) vak, en de-
ze daardoor zigtbaar maakt, wordt van dezelve
teruggeworpen, en daardoor aan onze oogea
overgebragt. Wordt hetzelve geheel teruggewor-
pen , zoo ontftaat er in ons oog die aandoening,
welke men wit noemt; doch wordt het licht ten
deele in het ligchaam ontbonden, dan ontftaan er
andere kleuren, naar mate de afftraling daarvan
onderfcheidene aandoeningen in het oog verwekt,
S' 323-
Men heeft opgemerkt, dat de Jichtftof kan ont-
I T bon-