Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natu urkunde. ijj
(Proeven met metalen brandfptegels, door een
warm ligchaam in het brandpunt van eenen
dtrzelven, en eenen Thermometer in dat van
den anderen, te plaatfen.)
%' 315.
Volgens anderen, verbindt zich het licht, van
de zon afkomende, in den dampkring met de
warmteftof, en deze, met het licht medegevoerd,
maakt de warmte, weike vermeerdert door de te-
rugkaatfing van de oppervlakte der aarde; waar-
om des winters, wanneer, door de fchuinte der
zonneftralen, de terugkaatfing weinig is, ook de
warmte het minst bevonden wordt.
S' 31Ó.
Het licht, fcheikundig befchouwd, werkt op
de ligchamen, en doet dezelve ontbinden en met
zich verbinden. Zoo verandert het de zuren en
metaalkalken, doordien het zjch gaarne roet het
zuur verbindt; vandaar is het ook, dat het licht,
en wel vooral het zonnelicht, uit de bladen va»
planten, die meerendeels door het in dezelve op-
klimmend water gevoed worden, de zuurftof, waar-
uit het water (volgens 219.) gedeeltelijk beftaat,
als grondbeginfel der zuivere lucht, en daardoor die
lucht zelve ontwikkelt, en aldus zuivere lucht
voortbrengt; latende het andere beftanddeel van
het water, het waierraakend beginfel namelijk,
ter voeding over. (volgens 82.) Niet alleen uit
de planten, maar uit alle ligchamen, die door ver-
branding of verzuring met het beginfel der zuivere
lucht, het oxigène 211.) verbonden
zijn, ontwikkelt het licht weder dit beginfel; brengt
het tot luchcvormigen flaat, en herllelt alzoo bet-
I 4 ver-