Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
IJO '«RONDEN DE*
4. 301.
Men fchryft de werking des magneets aan eene
Vloeiflof toe, waarvan men eclner niets met ze-
kerlieid kan bepalen; zoo zij beftaat, dan fchijnt
zij door alle floffen hensn te gaan, behalve door
ijzer en ftaai, want door glas, tin, fleen, enz.
gaat de werking gereedelijk heen.
(^Proeven met ijzerxijlfcl op eene met wit
papier beplikte ruit, waaronder eem mag-
neet/laaf ligt.
——> met naalden onder aan tinnen borden te doen
hangen, waarop men een', magneet houdt,)
S' 3o^
Behalve dat de hoofdeigenfchap des niagneets
is het aantrekken van ijzer en flaal, zoo bezit hij
nog de volgende, als :
In alle zeilfteenen ontdekt men twee plaatfen
regt tegenover elkander, alwaar de magneet-
kracht des fleens zich vereenigt en fterk ver-
toont, welke men deszelfs polen noemt, zijnde
de plaats tnsfchenbeide, even ver van iedere
pool afgelegen, geheel krachteloos; fommige
fteenen hebben meer dan twee polen: de eene
pool draagt den naam van Noordpool, terwijl
men de andere Zuidpool heet.
( Proeyen met zeilffeenen of ijzeren magneet/la-
ven in ijzervijlfel te wentelen.
— met het aanhangen yan naalden aan deze
fieenen of ftayen op onderfchcidtne plaatfen.)
S- 304-
Wanneer de zeilfteenen vrijelijk worden opge-
hangen , of zoo gefteld, dat zij zich vrij kunnen
rond Isewegen, dan nemen hunne polen eene vas-
te rigting aan, zoodat de Noordpool geaofgzaam
aaar