Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde. 10?
wordt, en zich in eenen opgehoopten ftaat moet
vcrtoonen, als nu voor deze kleinere oppervlak-
te te veel zijnde; en het is hierdoor, dat de wol^
ken, vooral des zomers bij warm weder, merke-
lijk geëlektrifeerd worden,
S- 292.
Het geluid of geraas van den donder is ge-
deeltelijk de flag, weike de ujtbarfting van den blik-
fem in de wolken verzeilen moet, even als de
Elektrieke vonk eener Leydfche llisch een geluid
veroorzaakt. Het geluid van dezen (lag kaatst
wederom als de echo tegen bergen, bosfchen en
zelfs wolken, waardoor de fomtijds langdurige
rommeling der donderilagen veroorzaakt wordt.
$. 293.
T)t vind is alleen een ftroom van lucht, wel-
ke zich tot herftel van evenwigt van het -eene
oord tot het andere beweegt, en in fnelheid en
kracht evenredig zijn moet met de grootte van
het verbtokene evenwigt.
5. 294.
Wanneer des zomers de oprijzende dampen
des avonds zoodanig bekoelen, dat zij, bij hunne
oprijzing, vooral uit de ftooten cn andere wate-
ren, terftond in vochtigen wafem overgaan, en
tot zeer kleine waterdroppen verdikken , dan ont-
ftaat het verfchijnfel, dat wij dauw nosmttn, en
altijd plaats hebben moet, als de oplosfing, door
de meerdere koelte der lucht, en het daar%or ver-
dikken der dampen, niet gefchicden kan.
§. 295.
Wanneer de dampen ol wolken in de boven-
lucht zoodanig verdikt worden, dat zij üich niat
in