Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
GRONDEN DER.
289.
Daar bij iedcren blikfemftraal een gededte van
het verbroken evenwigt herfleld wordt, moet ook
daar, ter plaatfe van de wolk, eene toevloeijing
van dampbelletjes plaats hebben, die eene plot-
feiinge nedervalling van regen veroorzaakt (§•
275.) eA vandaar de dikniaals zware ftortregens
bij onweder,
§. 290.
De onfterfelijke franklin zich verzekerd heb-
bende, door het oplaten van vliegers, welke de
fJektriciteit der wolken afvoerden, dat de blik-
fem dezelfde flof was, als de Elektrieke vonk,
bedacht middelen om hooge gebouwen voor den
blikfem te beveiligen, door het plaatfen van eeneii
langen flaak, van eene metalen punt of punten voor*
zien, op deze gebouwen, en met eenen metalen
draad, van de punt af tot in het water leidende,
opdat de blikfem5 op deze punt vallende, geen
leifcl zoude veroorzaken, maar de goede gelei-
ders volgen, ea tot in hel water worden afge-
leid.
291.
Daar wij S* ^57* gezc.^d hebben, dat de wer-
king der Elektriciteit zich naar de oppervlakte der
ligchamen regelt, zoo moet het ook waar zijn,
dat wanneer de dampen, welke door de zomer-
warmte zeer menigvuldig ontflaan, in eenen zeer
uitgebreiden fiaat oprijzen,voorzien van hunne na-
tuurlijke Elektriciteit, hooger in de lucht komen,
en niet door de lucht opgelost worden, door
de koude der bovenlucht deze dampen m^erke-
lijk ineen moeten krimpen , en in oppervlakte
vtrmiiidcrén; waardoor de Elektriciteit kenbaar
wordt,