Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde.
10?
079'
De windflreken doen ook veelal af tot de al
of niet oplosbaarheid der lucht; die van eene droo-
ge plaats komen, zijn natuurlijk minder met vocht-
deelen bezwangerd, dan die van de zeeën en an-
dere,.vochtige plaatfen afHroomen, en daarom meer
gefchikt, om nog meerder dampen in oplosfing te
bevatten, dan die, welke reeds met vochten ver-
zadigd zijn.
280.
Wanneer de lucht, door toevlóeying der nabu-
rige luchtkolommen, als ineengefchoven wordt,
dan is zij digter ineengedrongen , en daarom
zwaarder-, ook wordt de lucht zwaarder, wan-
neer dezelve vreemde deelen inhoudt, die niet met
haar verbonden zijn, zoo als het geval is bij
eenen droogen mist.
281.
De lucht wordt ligter, wanneer zij minder
door naburige luchtftreken gedrukt, zich meerder
uitzetten kan, of wanneer zij veel da.Tipen heeft
opgelost, want dampen zijn ligter dan lucht. Ook
doet een fterke wind, door den fnellen flroom, de
lucht minder drukken, en den Barometer dalen.
%. 282.
Daar nu de Barometer de zwaartemeter der
lucht is, (§. i8i3,) zoo moet volgen, dat dezel-
ve bij eene aigte of zware lucht rijst, en bij eene
ligte of ijle lucbt daalt; en daar de laatfte meest-
al minder gefchikt is, om dampen op te houden,
zoo kan dit werktuig, in zoo verre, als een voor-
zegger van het weder, of als weêrglas worden
aangemerkt; mits men hieromtrent nog op vele
hij.