Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
gronden der
, =75-
Deze zamenvloeijing zoude nog menigvuldiger
gebeuren, dan zij waarlijk plaats lieeft, zooniet
de wolken óf dampen boven in de lucht geëlek-
trifeerd waren, welke Elektriciteit, zoo als wij
gezien hebben, de kleine deeltjes, even als de
vüerpitten balletjes, van elkander houdt, en dus
dikwerf de zamenvloeijing belet; doch wordt de-
ze Elektriciteit, als zij pofitief is, door eene andere
wolk, die negatiefis, weggenomen, of in evenwigt
gebragt, zoo houdt de vaneenfpreiding op, en er
b^mt eene zamenvloeijing van damp, en daardoor
regen.
§. 276.
De dampen vermengen zich niet alleen met de
lucht, maar verbinden er zich ook fcheikundig
mede, dat is: zij losfen zich in de lucht op,
even als zout in water, waardoor dé lucht vele op-
geloste dampen kan bevatten en helder blijven;
doch zoodra zij verza(\igd is, dan lieemt zij niets
meer aan, zoodat de overige onopgelost in den
ftaat van wolken of mist in de lucht rondzweven.
S- 277.
Deze oplosfing wordt bevorderd door de warm-
te, en de digtheid der lucht, zoodat eene warme
en zeer digte lucht ons het helderde weder ver-
oorza'Skt; en däar nu de hooge Barometer een
kenmerk is van digte lucht, zoo is daarom ook
deze ihnd veelal een voorteeken van fcheon
weder.
Door eene ijle en ligte lucht wordt de oplös-
fing Ècer tegerlgewcrkt j en daarom heeft men bg
die gelegenheid meest dampig én -wolkig vvsdcr.
S' 279-