Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natu15rkundk#
121
Luehtvcr lievelingen*
$. a72.
Dagelyks klimmen er zigtbare en onzijrtbare
dampen, zoo uit het water, als uit de aarde,
door dc werking der warmteftof naar boven, zelfs
bij winterdag heeft het water nog warratellof ge-
noeg in zich, om derzelver deelen aan de opper-
vlakte vaneen te fcheiden, ea in veerkrachti^en
damp te doen overgaan, die omtrent eenmaal lig-
.ter is dan de lucht, en, boven in de lucht meer-
'der verdikt eti zigcbaar geworden, den naam van
wolken dragen.
Wanneer de damp oprijst in eene lucht, die
even zoo warm of warmer is, dan het water of
vocht, waaruit dezelve ontftaat, dan is die geheel
onzigtbaar, dat is, hij behoudt zijnen volkomen
veerkrachtigen ftaat; doch is de" lucht minder
warm, of kouder dan die ftof, waarvan de damp
komt,, dan verdikt de damp> en wordt zigtbare
wafem.
274.
Deze zigtbare wafem of verdikte damp ont-
ftaat aldus: daar de dampen niet dan water zijn,
door de warmte tot damp uitgezet« zoo ver-
liezen deze in eene koudere of minder warme
lucht van hare warmteftof door mededeeling; zij
behouden dan niet genoeg, om in den veerkrach-
tigen Itaat te blijven, en vloeijen te zamen tot wa-
terdruppen, die nedervallen, en welke wij gewoon
zijn regen le noemen.
H 5 275.