Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 gronden der.
tigen [maak geven, naar mate men hetzelve
hoven of onder de tong legt.
Proef met de Galvanifche kolom. )
270.
> Wanneer onder aan de Ivolom pene zilveren of
koperen plaat ligt, dan moet de bovende plaat al-
tijd eene zinkplaat ziin, en men noemt de bpvenfte
plaat de zink- of ftellige pool Att kolom, en de
onderfle, die eene zilveren of koperen plant is, de
zilver- of ontkennende pool; deze beide polen
door eenen geleider vereenigd zijnde, flroonn de
Galvanifche Elektrieke (lof met geweld van de
eene pool naar de andere. Deze ftroom is zeer
voelbaar, zelfs behalve de eerfle fchok, als men ,
met nat gemaakte vingers, de eene hand aan de
zinkpool, en de andere aan de zilverpool brengt.
{Proeven tnet eene kolotn.)
§. a?!.
De Galvanifche kolom wekt eene werking op,
gelijk aan die der Elektriciteit, doch op eene zeer
onderfcheidene wijze; want terwijl de gewone
Elektriciteit door wrijving opgewekt wordt, ont-
ftaat zij door de werking der metalen op elkander;
daar de gewone Elektriciteit droogte vereischt,
werkt zij het fterkst met vochtige lappen tusfchen
beide. Waar de gewone Elektriciteit veel krachts
behoeft, doet zij het zeer gemakkelijk, zoo als de
ontbinding van het water; de fmelting van meta-
len enz. En daar de gewone Elektriciteit zeer
fpoedig, en in eenen ^vyakken (laat zeer zigtbare
vonken geeft, kan men met de Galvanifche ko-
lom dezelve maar zeer klein en weinig merkbaar
verkrijgen.
(^Proeven met de kolom,)
Lucht