Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKÜNDB, J
Bepaalde gedaante.
£. Vastheid of oadoordringbaarheid.
3. Deelbaarheid.
4. Poreusheid of ijlheid»
5. Beweegbaarheid, en
6. Het vermogen van elkander aan te trekken«
en daardoor eene neiging te hebben naar de
aarde, hetwelk men zwaarte noemt.
S- 6.
Om nu deze cigenlchaopan en de werkingen
der ligchamen te ontdekken, gebruiken de Na-
tuurkundigen twee middelen, le weten: ■waarno'
mingen en proeven,
IVaarncmingen zijn ontdekkingen »an zooda-
nige verfchijnielen, welke de Natuur ons van
zelve aanbiedt: zoo als, het bevriezen van wa-
ter des winters, de verfchijnfclen van het onwe-
der, enz.
Proeven zijn zoodanige verrigtingen, waar-
door men de Natuur verrchijnfelen doet voor den
dag brengen, welke zij van zelve niet, of ztld«
zaam, in die omftandigheden veitoont of ons aan-
biedt; zoo is het eene proef, wanneer men een
ftuk zegellak, door fterk wrijven, ligte ligchaamp-
jes doet aantrekken en weder afftouten; of dat
men des zomers, door kunstbewwking, het watef
doet bevriezen, enz.
§. 7.
De bepaalde gedaante der ligchamen is die
eigenfchap, welke door hare oppervlakte, als de
eindpalen der uitgebreidheid, bepaald wonit; ere
men kan zegden, dat de gedaante der ligcharaeiï
eneindig verfchillend is; zoodat men in de Na-
tuur geene twee ligchamen aantreftdie vol^naakt
geijjk zyn; doch evenwel ontmoet wen in ai