Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUURKUNDE.
-267.
Puntige geleiders hebben de eigenfchap, om de
Elektrieke vloeiflof op eenen merkbaren aflland tot
zich te trekken, als zij minder bezitten, of uit te
geven, als zij in den pofitieven flàat geêlektrifeerd
zijn; zoodat men met eenen puntigen geleider, door
eei'e geladene Leydfche flesch daarmede op eenen
affland te naderen, dezelve ontladen kan, zonder
liaar aan te raken : ook elektriferen zij de lucht
'rondom zich zoo fterk, dat zij dezelve als een
flroom of wind van zich afflooren, en daardoor
dikwerf eene brandende kaars kunnen uitblazen.
( Proeven met punten. )
§. 268.
De Elektriciteit is van een bijzonder Hut in
de Geneeskunde; men geneest met hare flrroomen
door het menfchelijke ligchâam te doen gaan,
verfcheidene anders ongeneeslijke kwalen, vooral
veel verlammingen, doofheid, enz.
S- 269.
De Hoogleersren galvani te Boulogne en
volta, te i'avia hebben ontdekt j dat er eene
kracht ontftaat, gelijk aan die der Elektrieke,
wanneer men fleciits twefe onderfehéidertë metalen
vereenigt, en wel vooral waniieer men twee ver-
fchillende metalen, als koper eu zink, of zilver en
zink, op. elkander flapelt, 'eri tusfchen ieder paar
metalen fchijven eenen wollen lap legt, in pekel öf
oplnsfing van ammoniak gedoopt. Door deze op-
eenflapeling wordt de G'^'anifthe kolom, anders
ook de koloin van Voilà ^ett'aamd, geformeerd,
( Proef met een ftuk zilver op de tong, en een
ftuk'zink er onder, die, als men dezdVt
in aanraking brengt^ eenen zuren of loogzw-
ii 4 ti-