Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
iij gronden der
henen, want lucht en glas zijn beide Elektrieke
ligchamen. (J. 25t.)
(^Froeyen met Lcydfche flesfchen te laden,")
§. 264.
Alhoewel de Elektrieke ftof niet door het glas
henen dringt, fehijnt zij er toch aan te hechten,
cn mogelijli wel in te ririuffen, want zij plaatst
zich niet in de geleidende ftof, aan het glas ge-
hecht, maar in of aan het glas zelf, dienende
de geleidende ftof alleen, oni deze ftof aan de
oppervlakte van het glas te vereenigen.
( Proef met twee flesfchen van buiten bekleed,
doch van binnen niet, welke men beurtelings
van binnen met hagel vult en overgiet,
als dezelve geladen is.)
Wanneer men eenige Leydfche flesfchen bijeen
verzamelt, en van boven en onder met geleiders
verbindt, dan wordt de ophooping der ftof bij
derzelver leiding zeer flerk, en is in ftaat om hout
vaneen te fplgten , ijzérdraad te fmelten, die-
sen te dooden, enz.; deze te zamen verbondene
flesfchen, noemt men Elektrieke batterijen.
(^Proeven met zulke te zamen gevoegde fles»
fchen,)
§. 266.
Wanneer men de Elektrieke vloeiftof, in het
luchtledige, of bijna luchtledige, in werking
brengt, dan ontmoet zij geen' of zeer weinig te-
genftand der lucht, 252.) en gaat vrijelijk
door dezelve henen, van den eenen geleider tot
den anderen, in zigtbare vuurftralen.
(^Proeven niet luchtledige buizenenz.)
s. 267.