Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde.
10?
S. üßi.
Wanneer men de ftof in eene Leydfche flasch
van binnen ophoopt, zoo wordt aan de buiten-
zijde derzelve even zoo veel ftof weggeftooten,
zoodat zij van binnen fterk pofitief, en van bui-
ten negatief gemaakt wordt; vermindert men de
ftof van binnen, zoo wordt zij aan de buiten-
zijde zoo veel aangetrokken, en in dezen ftaat va;i
de flesch noemt men haar geladen. Wanneer
men nu door eenen koperdraad, of anderen gelei-
der, de buitenzijde met de binnenzijde vereenigt,
zoo volgt de uitbarfting als in (§. 2,60.) gezegd
is, en het evenwigt wordt in de flesch tusfchen
de binnen- en buitenzijde mer geweld herfteld.
(Proef met het laden en ontladen van Lejdn
fche flesfehen.)
$. S.62.
Wanneer men eene Leydfche flesch laden wil,
moet men haar in de gelegenheid ftellen, van
buiten met geleiders vereenigd te zijn, opdat de
buitenzijde zoo veel ftof kunne afftooten, als de
binnenzijde aanwint.
( Proef met eene Leydfche flesch qf een glazen
tafeltje.)
5. ^63.
Het verfchijnfel in de vorige §• befchreven,
geeft aanleiding tot de ftelling, dat de ElektriC'
ke ftof door het glas henen dringt; dan dit is het
geval niet: de ftof zelve dringt niet door het
glas; maar even zoo als hare kracht van aan-
trekking op eenen afftand door de lucht henen
werkt, zoo behoeft het niet vreemd voor te ko-
men , dat ook deze krachten werken door het glas
H 3 he-