Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 GRONDEN DER.
( Troef met het trekken van vonken uit geilek'
trifeerde l gchamen.)
S- 259-
Deze Elektrieke vonk is zeer bliikbanr in die
werktuigen, waarmede men de Elektriciteit fterk
kan ophoopen, en den naam van Elektrifeermachi-
nes dragen, beflaande gemeenlijk uit een of twee
glazen fchijven , die om eene as vast zijn, en
door middel van eene kruk worden rondge-
draaid, wrijvende tusfchen lederen kusfens, waar-
door het glas de Elektrieke ftof, die door kus-
fens , met het werktuig en den grond gemeenfchap
hebbende, wordt aangevoerd , tot zich trekt; ter-
wijl een metalen, doorgaans koperen, cilinder,
op eenen glazen voet geïfoleerd, de opgewekte
ftof vfln de glazen fchijven overneemt en bij-
een verzamelt. Men gebruikt, in plaats van
fchijven , ook glazen cilinders, die tegen een
wel aanfluitend lederen kusfen wrijven.
( Proeven met Elektrifeermachines.)
$. 260.
Men kan in eene flesch, van binnen en van bui-
ten , tot eene zekere hoogte, met een geleidend
ligchaam bekleed, dat gemeenlijk in eene beplak-
ting met bladtin beftaat, en alsdan in dezelve
geplaatst eene koperen, dat is, eene geleidende
ftang, de Elektrieke ftof zoodanig oph'oopen, dat,
wanneer zij, tot herftel van het evenwigt, losbarst,
zij eene geweldige kracht heeft, verplettert en ver-
brandt, wat zij in haren vveg ontmoet, metalen
doet fmelten, enz.: deze flesch draagt den nnam
van Lcydfche flesch, als zijnde dit ui'werkfel
het eerst binnen de ftad Lcyden waar^eiiom' n.
. 261.