Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde. 10?
$. 256.
Alle geèhktrifec'rcle ligchamen ekktrifercn ook
de lucht, welke hen omringt, en formeren dus
rondom zich eenen Elektrieken dampkring, die
nabij derzelver oppervlakte dezelfde Elèkt-rkiuU
als het geckkt rif eerde ligchaam heeft.
( Proef met vlierpitten balletjes.)
257.
De werking der Ekktrieke flof regelt zich naar
de oppervlakten; zoodat wanneer een ligchaam on-
der zekere bepaalde oppervlakte geëkktrtfeerd is^
deszelfs Elektriciteit vermindert, als deszelfs op-
pervlakte in den geïfoL'erden flaai vermeerdert, eti
zoo omgekeerd.
(^Proef: wanneer jncn een koperen of ander 7ne'
talen bakje ftelt oj> een wel droog 'glazen
tafeltje, en aldaar in kgt eenen koperen ket-
ting, welken men door eenen zijden draad kan
ophalen en weder neérlaten, dan zal een vlier'
pitten balletje, dat met het bakje gemcen-
fchap heeft, en, als hetzelve geëlektrifeerd
•wordt, zich daarvan afgcftooten vertoont^
neêrvalkn, als men den kettit.g opheft, en
•weder afftooten, als men dien laat neerval-
len.)
5. 25S.
Wanneer de Elektriciteit van een ligchaam,
alwaar dezelve opgehoopt is, overgaat op een an-
der ligchaam, dat minder (lof bezit, en op eeneii
afftand de lucht moet doorklieven, dan vertoont
zij zich in eene zigtbare en hoorbare vuurvonk ,
die, naar de kracht der Elektriciteit en de gedaan-
te der ligchamen, groot of klein kan zijn.
Ha ^^Proef