Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
n a t u u r k u n d t;
nS
men worden door wrijving pofitief, eh'I;arsach-'
tige en zijden doffen negatief.
S- 251.
Men knn door wrijving de Ekktriekc ftof niet
in alle ligchamen opwekken, maar alleen in fom-
mige, als in glas, lak, hars, pek, porf-^lein,
gebakken hout, zijden en wollen ftoffen, en mee
haar bezette vellen, bijzonder die van katten, als-
mede in de lucht: deze ligchamen, waarin men
de Elektriciteit door wrijven kan opw^^kken ,
noemt men Elektrieke ligchamen, terwijl de ove-
rige ligchamen, als de metalen , het water, de
waterdamp, alle vochten, de ligchamen der die-
ren, enz., waarin raen door wrijving geene Eiek-
triciteit kan opwekken, den naam -van conductors
of geleiders dra':^en.
(^Proef met het 'wrijven yan onderfcheidem
flojftn.)
S- 252.
De Elektrieke ligchamen voeren geene Elektrie*
kc ftof voort, maar bepalen dezelve; waarö'ii
im;n hen bezigt, om er de ge&lektrifeerde ligcha-
men op te piaatien, opdat zij hunne ftof belionden
kunnen, en niet aan anderen afgeven, hetwelk
ifolercn of vrijflellen noemt; joo leidt ook
de lucht de Elektrieke ftof niet voort, maar be-
waart haar, en biedt aan derzelver voortgang
van hec ejne ligchaam tot het andere eenen zeer
merkbaren tegenftand.
( Broeven met vrijftelüngm op glazsn tafeltjes
en Jlaiiders»^
De conductors of geleiders zijn ligchamen,
waarin me,n de EUktricitüt niet door wrijving
H (S.S5I.)