Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii» gronden der
5. 247.
Door dit evenwigt verlhan wij dien ftaat ,
waarin ieder ligciiaam die lioeveeiheid Elektrici'
teit bezit, als aan hetzelve in dat tijdftip na-
tuurlijk eigen is.
248.
De gefteltenis der Elektriciteit in de ligchamen
regelt zich naar de oppervlakie der liuchanien, en
niet naar dien vau vaste ftof; want een ronde
bol bevat evenveel Elektriciteit, of dezelve hol,
of geheel vast en vol is.
S- 249.
Het evenwigt der Elcktricke ftof wordt in de
ligchamen verbroken door wrijven , ftooten ,
fchuren en liaan; en zoodra deze ftof daardoor
in een ligchaam is opgehoopt of vermeerderd,
vertoont zich het verbroken evenwigt, door aan-
trekking en afftooting van ligte ligchaampjes, die
minder of meerder Elektriciteit bezitten: deze
ligchamen noemt men geëlektrifead, en de be-
werking zelve, Elektrifeten of Elektriciteit op-
wekken.
{^Proeven met het y/rijven van glazen buizen^
en lakftangen.)
S- 250.
Wanneer door wrijven of andere bewerking
eenig ligchaam geëlektrifeerd worAi, dan hebben
er twee gevallen plaats, de ftof wordt daardoor
in het gewreven ligchaam opgehoopt, en uit het
wrijvend ligchaam getrokken, of het wordt ver-
minderd in ftof, en in den wrijver overgebragt:
in het eerfte geval noemt men het ligchaam. po-
fuief of ftcllig^ et) in het laaifte geval negatief
of ontkennend gdlektrifeerd. Olasaclitige ligcha-
men